Druhý krok

PORADENSTVÍ
V KANCELÁŘI

Lidická 31, Brno

4. patro

U VÁS DOMA

do 100 km

od Brna

ONLINE VIDEO HOVOR

 

celá ČR

JEDNODUŠE

SROZUMITELNĚ

LIDSKY

Společně si vysvětlíme, jak bude řešení fungovat jako celek a jak se budou chovat jeho jednotlivé části.

PREZENTACE NÁVRHU ŘEŠENÍ

DISKUZE O NÁVRHU ŘEŠENÍ

OTÁZKY & ODPOVĚDI

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

Zde budeme mít prostor vyjasnit si Vaše dotazy.

REALIZACE

PŘÍPRAVA A PODPIS DOKUMENTŮ

Společně vyřešíme veškerou administrativu spojenou se zřízením, úpravou či ukončením finančních služeb. 

© 2020 Petr Lerch